Vòng đời của 1 tên miền

Quá trình chơi domain mấy năm vừa qua đã cho mình khá nhiều kiến thức thú vị về vòng đời của một domain, bắt đầu từ khi nó available để đăng ký đến khi hết hạn và bị delete. Mình…

Burp Suite Pro v1.6.03 Crack

Burp Suite Pro v1.6.03 Crack Hacking , SoftwareBurp Suite là một nền tảng tích hợp để thực hiện kiểm tra bảo mật của các ứng dụng web bằng cách tìm các lỗ hổng bảo mật trong đó.…