Cách gỡ bỏ crack để active key bản quyền cho Windows

Cách remove key, reset key đã crack để active key bản quyền

– Có nhiều bạn thắc mắc lỡ sử dụng Windows crack nhưng khi có khóa sản phẩm chính hãng thì không biết làm sao để kích hoạt trở lại vì khi các bạn crack, với một key OEM slp nó sẽ đóng kín trạng thái thay đổi key (không có dòng change product key) điều này khiến bạn sẽ không thể đăng ký key bản quyền?

– Cách làm sau đây sẽ giúp bạn trở lại trạng thái ban đầu day trial và xuất hiện dòng thay đổi key (Change product key)

– Vào Run gõ cmd trong start menu gõ các lệnh sau:

Slmgr -rilc

Slmgr -cpky

Slmgr -upk

(ấn enter sau mỗi lệnh)

 

Đăng ký với một key trial:

Slmgr -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Với XXXX thay bằng các dãy phù hợp các phiên bản sau:

Ultimate – D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV

Professional – HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487

Home Premium – RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F

Home Basic – YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV

Starter – 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G

Enterprise – NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

PS: các key trên chỉ là key trial các bạn chỉ test thử thôi.

 

Key Windows 10 Active

Share Key active Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Share Key active Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Share Key active Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

Share Key active Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Share Key active Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

Share Key active Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Share Key active Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Share Key active Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Share Key active Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Share Key active Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

Share Key active Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

Share Key active Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Cách gỡ bỏ crack để active key bản quyền cho Windows

5 (100%) 3 votes