Fix lỗi “Error 406” hoặc “Not Acceptable” wordpress

Vài ngày trước, tôi bắt đầu gặp lỗi “Not Acceptable! Error 406” trên một trong các trang web WordPress của tôi khi cố gắng lưu hoặc đăng một bài viết.
Error 406 Not Acceptable
Not Acceptable
An appropriate representation of the requested resource /wp-admin/post.php could not be found on this server
Hoặc giống như ảnh
Screenshot_1
Tôi đã thử nhiều bản sửa lỗi và không có kết quả. Vì vậy, tôi quyết định cài đặt lại WordPress. Ngay cả việc cài đặt lại cũng không có tác dụng! Sau đó tôi phát hiện ra rằng lỗi “Not acceptable! Error 406” do cập nhật Mod Security trên máy chủ. Vì vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề tương tự thì bạn có thể thử một trong những phương pháp sau đây để khắc phục nó .
Cách fix lỗi “Error 406” hoặc “Not Acceptable” trong wordpress
Tạo file .htaccess trong folder wp-admin và thêm đoạn code sau vào
<IfModule mod_security.c>
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off
</IfModule>
Save lại và tận hưởng.
Chúc các bạn thành công
Rate this post