Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên VPS cài đặt Directadmin

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau.

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Custombuild 2.0 để thay đổi phiên bản PHP trên VPS cài đặt Directadmin (hiểu một cách khác thì là nâng cấp PHP lên phiên bản mới)

Đầu tiên, để biết mình đang dùng Custombuild nào (1.1, 1.2 and 2.0) bạn chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Nếu bạn đang dùng Custombuild 1.1 hoặc 1.2 thì chạy dòng lệnh sau để nâng cấp lên Custombuild 2.0

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Tiếp tục

./build all d
./build rewrite_confs

Lúc này, bạn chạy lệnh

./build set php1_release 5.6
./build update

Build lại PHP với Version 5.6, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt song song 2 phiên bản PHP trên VPS sử dụng Directadmin

Thực hiện build lại php version

./build php n

Bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh

php -v

Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn thay đổi phiên bản PHP trên VPS cài đặt Directadmin

5 (100%) 1 vote