Người đề xuất Stock-to-Flow (S2F), PlanB, đã mở rộng phân tích của mình vào các điều chỉnh độ khó của Bitcoin. Dự đoán mức điều chỉnh ước tính + 4% vào tuần tới, sau khi độ khó giảm vào tuần trước, ông cho rằng chỉ có một hướng để giá BTC đi tiếp theo.

PHÂN TÍCH VÒNG MỘT

Trong một tweet đầu ngày hôm qua, PlanB đã đăng một biểu đồ 7 năm về điều chỉnh độ khó của Bitcoin. Điều này cho thấy rằng sau mỗi lần giảm độ khó đáng kể (được xác định bằng dấu chấm màu xanh), theo sau là mức tăng đáng kể (được xác định bằng dấu chấm màu đỏ), giá luôn tăng lên.

Điều chỉnh độ khó tiếp theo của bitcoin vào ngày 21 tháng 11: + 4%

Biểu đồ cho thấy 7 năm điều chỉnh khác biệt và những gì một chấm đỏ (điều chỉnh khác biệt dương) sau một chấm xanh (điều chỉnh khác biệt âm) có nghĩa là về giá.

Điều chỉnh xảy ra khoảng hai tuần một lần để đảm bảo rằng các khối được khai thác cứ sau 10 phút như mong muốn. PlanB ước tính rằng ngày kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 11 và sẽ tăng 4%. Điều này sẽ tạo ra mô hình mong muốn của một chấm đỏ sau chấm xanh tuần trước.

SỬA ĐỔI VÒNG HAI

Sau khi được hỏi tại sao lại có một chữ viết hoa (chấm màu xanh) trong bong bóng năm 2017, PlanB cho rằng điều này cùng với một số lần xuất hiện khác, hoàn toàn không phải là đầu hàng. Thay vào đó là một cú hích trong một thị trường tăng giá sau những bước nhảy vọt của tỷ lệ băm, có khả năng gây ra bởi thiết bị cũ bị tắt sau khi được thay thế.

Sau đó, ông đã sửa đổi biểu đồ của mình, phân tích lịch sử Bitcoin trong 9 năm và đưa ra mô hình ba pha thành các chấm đỏ theo sau màu xanh.

Mũi tên đỏ chỉ giai đoạn đầu tiên của mẫu và tương ứng với đáy sau các sự cố đáng kể. Mũi tên màu vàng cho thấy sự bắt đầu của một đợt tăng giá lớn, sau một giai đoạn tăng trưởng và củng cố sau khi đáy. Mũi tên màu xanh lá cây tương ứng với các ‘thiết bị tắt’.

Vì vậy, có vẻ như mũi tên màu vàng của chúng ta vào tuần tới sẽ báo hiệu sự bắt đầu của một giai đoạn tăng giá đáng kể.

LỖ HỔNG TRONG KẾ HOẠCH

Đừng phấn khích nữa, bởi vì có lỗ hổng trong lý thuyết này. Kể từ tweet đầu tiên của PlanB, sự điều chỉnh độ khó dự kiến ​​đã thay đổi. Trong khi nó có thể là + 4% tại thời điểm đó, nó đã giảm xuống còn khoảng -0,8%.

Tất nhiên, điều này sẽ không cho chúng ta một chấm đỏ đẹp để theo màu xanh của chúng ta, vì vậy không tương ứng với mẫu được xác định. Nếu điều chỉnh khó khăn tiếp theo cung cấp một dấu chấm màu xanh khác, thì chúng ta có thể đợi thêm 2 tuần nữa.