Kể từ sau hard fork Atlantis thành công của Ethereum Classic vào tháng 9, ETC đã phát triển nhanh chóng và tạo ra những bước đột phá trong hoạt động thị trường, ứng dụng nền tảng, cơ sở hạ tầng và dịch vụ sinh thái.

Theo coinmetrics.io, tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2019, số lượng địa chỉ hoạt động ETC là 464.517, chỉ đứng sau Bitcoin, đứng thứ hai trong tất cả các loại tiền kỹ thuật số và hoạt động của mạng lưới ETC đã gia tăng đáng kể. Coin Metrics là nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu blockchain nổi tiếng tại Hoa Kỳ, cung cấp thông tin về thị trường tài sản tiền điện tử và dữ liệu mạng.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu TOP 15 nền tảng Blockchains có địa chỉ hoạt động hàng ngày nhiều nhất của CryptoDiffer mới đây, cũng khẳng định sự phát triển vượt bậc này của Ethereum Classic.