Browsing Category

Tản mạn

Tạm biệt Yahoo! Messenger

Trang chủ của Yahoo!Messenger đã thay đổi giao diện, biến thành một ứng dụng nhắn tin trực tuyến, như rất nhiều những ứng dụng chat đang phổ biến hiện nay.Vậy là Y!M (Yahoo!…