Thông tin MIUI 7.1 chính thức ra mắt vào ngày 5/1/2016

Chỉ sau 2 tháng kể từ ngày MIUI 7 chính thức ra mắt thì Xiaomi đã thông báo bản cập nhật cuối cùng dành cho hệ điều hành mobile OS – MIUI 7.1 sẽ bắt đầy hỗ trợ những thiết bị bắt đầu từ ngày 5/1/2016.

gsmarena_001

Cả 2 phiên bản dành cho Quốc tế và Trung Quốc sẽ được ra mắt vào hôm nay. Thiết bị có thể cập nhật bao gồm: Mi 3, Mi 4, Mi Note, Mi 4i. Redmi Note 4G, Redmi 2/Prime, Redmi 1S, Redmi Note Prime, Redmi Note 2, Redmi Note 3G, and Mi Pad, những thiết bị Mi3, Mi4 3G/4G, Mi Note, Mi Note Pro, Mi 4c, Mi 4i, Redmi 1S, Redmi Note 3G, Redmi Note 4G Single SIM/Dual-SIM, and Mi Pad 1/2 sẽ nhận được bản cập nhật sau ngày này.

Tuy nhiên, một số thiết vị bao gồm Mi 2/2S, Redmi 2, Redmi Note 2, and Redmi Note 3 sẽ nhận được bản cập nhật từ Trung Quốc sau, mặc dù chưa có thời gian cụ thể. Những thay đổi cụ thể và link download sẽ được cập nhật liên tục trong ngày hôm nay.

 

Link download:

MIUI 7.1 Global Stable Build Recovery & Fastboot Downloads  Click Here to Download All

Mi Note- V7.1.1.0.KXEMICK

Fastboot (913M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KXEMICK/virgo_global_images_V7.1.1.0.KXEMICK_20151209.0000.6_4.4_global_0d1a042275.tgz

Recovery (723M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KXEMICK/miui_MINoteGlobal_V7.1.1.0.KXEMICK_ec69b447e3_4.4.zip

Redmi 2 / Prime (4G)- V7.1.1.0.KHJMICK

Fastboot (850M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHJMICK/wt88047_global_images_V7.1.1.0.KHJMICK_20151209.0000.6_4.4_global_a49c63ee30.tgz

Recovery (662M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHJMICK/miui_HM2XWCGlobal_V7.1.1.0.KHJMICK_836456cd08_4.4.zip

Redmi Note (4G)- V7.1.1.0.KHIMICK

Fastboot  (896M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHIMICK/dior_global_images_V7.1.1.0.KHIMICK_20151209.0000.6_4.4_global_90d7b5b294.tgz

Recovery (709M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHIMICK/miui_HMNoteLTEGlobal_V7.1.1.0.KHIMICK_cc9a04ca29_4.4.zip

Mi 3 | Mi 4- V7.1.1.0.KXDMICK

Fastboot (859M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KXDMICK/cancro_global_images_V7.1.1.0.KXDMICK_20151209.0000.6_4.4_global_75a97f97a0.tgz

Recovery (672M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KXDMICK/miui_MI3WMI4WGlobal_V7.1.1.0.KXDMICK_11c7ce1a0a_4.4.zip

Redmi 1S (3G) – V7.1.1.0.KHCMICK

Fastboot (886M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHCMICK/armani_global_images_V7.1.1.0.KHCMICK_20151209.0000.6_4.4_global_45aea5274c.tgz

Recovery (698M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHCMICK/miui_HM1SWCGlobal_V7.1.1.0.KHCMICK_c8e8009ea0_4.4.zip

Redmi Note Prime (4G Dual SIM) -V7.1.1.0.KHKMICK

Fastboot (960M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHKMICK/gucci_global_images_V7.1.1.0.KHKMICK_20151209.0000.6_4.4_global_cce0a653c0.tgz

Recovery (703M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KHKMICK/miui_HMNote1SGlobal_V7.1.1.0.KHKMICK_35de0c312f_4.4.zip

Mi Pad – V7.1.1.0.KXFMICK

Fastboot (574M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KXFMICK/mocha_global_images_V7.1.1.0.KXFMICK_20151209.0000.6_4.4_global_f80229b3ed.tgz

Recovery (547M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.KXFMICK/miui_MIPADGlobal_V7.1.1.0.KXFMICK_3a841f513b_4.4.zip

Redmi Note2 – V7.1.1.0.LHMMICK

Fastboot (1155M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.LHMMICK/hermes_global_images_V7.1.1.0.LHMMICK_20151221.0000.11_5.0_global_da883c3e4a.tgz

Recovery (931M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.LHMMICK/miui_HMNote2Global_V7.1.1.0.LHMMICK_8975930ead_5.0.zip

Redmi Note 3G – V7.1.3.0.KHDMICK

Recovery (665M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.3.0.KHDMICK/miui_HMNoteWGlobal_V7.1.3.0.KHDMICK_cc4538124f_4.4.zip

Mi 4i – V7.1.1.0.LXIMICK

Fastboot (1140M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.LXIMICK/ferrari_global_images_V7.1.1.0.LXIMICK_20151209.0000.6_5.0_global_e3f7617e75.tgz

Recovery (846M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.1.0.LXIMICK/miui_MI4iGlobal_V7.1.1.0.LXIMICK_15c5da242c_5.0.zip

Mi 2/2S: V7.1.2.0.LXAMICK  click here for details

Fastboot (715M)

http://bigota.d.miui.com/V7.1.2.0.LXAMICK/aries_global_images_V7.1.2.0.LXAMICK_20151221.0000.11_5.0_global_46eb2ce632.tgz

Note: Only fastboot ROM provided for now due to system partitions merging. You can directly flash the ROM to merge system partitions. Please remember to back up all data. Click here to know more about Merging System Partitions

Rate this post